The Bartons' Sunny Gardens

Co jsou kaktusy

Na některých místech naší planety se vyvinuly velmi tvrdé klimatické podmínky, charakteristické malým počtem srážek a intenzivním slunečním zářením, které způsobuje vysoké denní teploty. Rostliny, které se tomuto prostředí dokázaly nejlépe přizpůsobit, jsou právě kaktusy.

Kaktusy jsou typickými stonkovými sukulenty, u nichž jsou vodní zásobní pletiva uložena ve ztlustlém stonku (někdy též v kořenech). Vyvinuly se jako samostatná skupina v rámci rostlinné říše, charakterizovaná důležitými společnými znaky, takže se zařazují do jedné čeledi – Cactaceae. Tato čeleď je mimořádně velká. Zahrnuje víc než 150 rodů a několik tisíc různých druhů. U převážné většiny kaktusů vedla stonková sukulence postupně k redukci listů, jež se přeměnily v trny. Tvar stonku jednotlivých druhů se liší, neboť se obvykle přizpůsobil rozdílným podmínkám na stanovištích. Kaktusy jsou výlučně americké rostliny. Jejich dnešní výskyt v jiných oblastech než na americkém kontinentě způsobil člověk. Dnes se s nimi tedy můžeme setkat i na jihu Evropy, v Africe, Asii a v Austrálii. V Americe se kaktusy vyskytují na obou subkontinentech, a to od jihu Kanady přes Severní Ameriku až po Patagónii v Jižní Americe. Některé druhy tedy obývají i tropické a vlhké oblasti, kde se nedá mluvit o nedostatku vody. Druhově nejpestřejší oblastí rozšíření kaktusů jsou však suché a po většinu roku teplé části obou amerických subkontinentů.


TOPlist © Pavel Bartoň 2005-2021.
Při procházení těchto stránek dáváte najevo, že souhlasíte s pravidly používání.

Rostliny a semena masožravek, kaktusů a sukulentů můžete nakoupit v našem internetovém obchodě: www.exoticplants.cz