The Bartons' Sunny Gardens

Vodní druhy bublinatek

Charakteristika

Utricularia minor

Utricularia minor

Vodní bublinatky jsou často volně plovoucí rostliny, jejichž prýty mohou dosahovat až 1,5 metru. Jiné rostou zakotvené ve dnu a vytvářejí vlasové až zploštělé prýty.

Výskyt

Mimo polární oblasti po celém světě.

Stanoviště

Vodní bublinatky lze nalézt v nejrůznějších typech vod, většinou stojatých, ale také v tekoucích.

Způsob lovu

Pěstování

Lze jen obtížně zobecňovat, neboť různé druhy této skupiny mají odlišné nároky. Ke snadno pěstovatelným druhům patří U. gibba, z druhů mírného pásu pak U. australis a U. vulgaris.

Světlo:

Maximální možné osvětlení. V létě je však vhodnější zastínění, neboť voda se může přehřívat. (Druhy, které na zimu vytvářejí přezimovací pupeny mohou být v období vegetační klidu skladovány v úplné tmě).

Teplota:

Utricularia australis

Utricularia australis

Růstové denní optimum je přibližně 22-26 °C, ale dobře snáší letní teploty v rozmezí 15-35 °C. U subropických a tropických druhů lze v zimním období snížit teplotu k 18 °C Požadovaná teplota je u jednotlivých druhů dosti individuální. Druhům tvořícím přezimovací pupeny nevadí ani zamrznutí v ledu.

Nádoby:

V případě (sub)tropických druhů postačují někdy skleněné nádoby o objemu již od 2 litrů. Ideální jsou však akvária o větším objemu. V případě temperátních druhů pak také plastové venkovní nádrže. Dno nádoby je vhodné pokrýt směsí jílovité půdy s pískem nebo štěrkem, případně také opadem (suché listy mokřadních ostřic).

Zálivka:

Voda by měla být měkká, mírně kyselá až neutrální s vysokou koncentrací CO2. Vhodné je naočkovat do vody běžný rybniční zooplankton. Vodu měníme podle potřeby, alespoň jedenkrát za rok, společně se substrátem na dně.

Přezimování:

Tropické a subtropické druhy rostou v dobrých podmínkách celoročně. Některé druhy rostou v přírodě jen jako letničky. Vodní bublinatky z mírného pásu přes zimu vytváří přezimovací pupeny (turiony). Pokud však tyto druhy ponecháme ve vytápěné místnosti, mohou růst celoročně.


TOPlist © Pavel Bartoň 2005-2021.
Při procházení těchto stránek dáváte najevo, že souhlasíte s pravidly používání.

Rostliny a semena masožravek, kaktusů a sukulentů můžete nakoupit v našem internetovém obchodě: www.exoticplants.cz